• Naglowek
„Słowo Boże jest nie tylko dobrą nowiną dla życia prywatnego osób, ale również kryterium oceny i światłem, by rozeznać różne wyzwania, przed którymi stają małżonkowie i rodziny" Amoris Laetitia 227.

Po sześciu  dniach Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i  jego brata  Jana i wyprowadził ich z dala od ludzi na wysoką górę.Tam przemienił się w ich obecności a Jego twarz zajaśniała  jak słońce. Jego ubranie stało się białe jak światło. Wtedy ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z Nim rozmawiali. Piotr powiedział do Jezusa:

" Panie, dobrze, że my tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tutaj trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza ". A gdy  jeszcze to mówił zasłonił ich świetlisty obłok . Z obłoku rozległ się głos:"On jest moim Synem umiłowanym, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie!." Gdy uczniowie to usłyszeli,upadli na twarz bardzo przerażeni. A Jezus podszedł dotknął ich i powiedział:"Wstańcie! Nie bójcie się!". Gdy podnieśli oczy, nikogo już nie widzieli, tylko samego Jezusa.Kiedy schodzili z góry , Jezus przykazał im:" Nie mówcie nikomu o tym widzeniu, dopóki Syn Człowieczy nie zostanie wskrzeszony z martwych".   Mt 17, 1-9

"Jezu ukaż nam swoją chwałę."

Opierając nasze życie na Chrystusie mamy siłę do przezwyciężania wszelkich trudności i pokus. W inny sposób patrzymy, myślimy, słuchamy.
Nasze życie ulega zmianie. Zmieniają się nasze relacje w stosunku do drugiego człowieka. Potrafimy odnaleźć Boga w rzeczach najmniejszych, najzwyklejszych.
Nie bójmy się oddać naszego życia Chrystusowi a on będzie je przemieniał swą przeogromną miłością.
Jezu przemieniaj nasze serca byśmy umieli dawać siebie innym  ,
przemieniaj nasze oczy by umiały widzieć Ciebie w drugim człowieku,
przemieniaj nasze uszy by umiały usłyszeć Twój głos mimo wrzasku tego świata,
przemieniaj nas samych byśmy idąc za Tobą nie chodzili w ciemności.

Ilona i Sławek

Szablon