• Naglowek
„Słowo Boże jest nie tylko dobrą nowiną dla życia prywatnego osób, ale również kryterium oceny i światłem, by rozeznać różne wyzwania, przed którymi stają małżonkowie i rodziny" Amoris Laetitia 227.

 

Dnia 26 czerwca 2021 roku w Centrum Duchowości Święta Puszcza w Olsztynie odbyło się ogólnopolskie

szkolenie doradców życia rodzinnego. Spotkanie dotyczyło polskiej metody rozpoznawania płodności według

Teresy Kramarek. Doradcy przypominali i uzupełniali  wiedzę z tego zakresu, by jak najlepiej służyć

narzeczonym i małżonkom. Był czas na kawę, pyszne ciasto, owoce i obiad. Spotkaniu towarzyszyła radość z

możliwości poszerzenia wiedzy i wspomnień o autorce metody. Szkolenie poprowadziły dwie instruktorki

metody rozpoznawania płodności  z diecezji rzeszowskiej : Pani Barbara Wiater i Bożena Szczygieł.

 

szkolenie