• Naglowek
„Słowo Boże jest nie tylko dobrą nowiną dla życia prywatnego osób, ale również kryterium oceny i światłem, by rozeznać różne wyzwania, przed którymi stają małżonkowie i rodziny" Amoris Laetitia 227.

 

 

Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało.

Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.
Przecież nigdy 
nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała,
lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała.

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem.

Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.

W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego.

A żona niech się odnosi ze czcią do swego męża.

List do Efezjan 5, 21-33

 

 

 

Do każdego ważnego zadania, aby się ono powiodło, trzeba się dobrze przygotować. Tak też i z małżeństwem. Zanim nastąpi ta ważna chwila rozpoczęcia nowej drogi życia, zapraszamy  narzeczonych do odbycia cyklu przygotowań do niej.

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach formacyjnych, które stanowią bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa. Odbywają się one w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin NAZARET ul. Krakowska 15/17 (dla mieszkańców Częstochowy i okolic).

 

Przygotowanie do Sakramentu małżeństwa obejmuje 3 elementy:

1. Nauki (cykliczne lub jedno-weekendowe)
2. Spotkania w poradni życia rodzinnego (3 spotkania trwające po 1 godz. które można rozpocząć zaraz po kursie)
3. Dzień skupienia (4 niedziela miesiąca – uwaga, nie zawsze jest to ostatnia niedziela)

UWAGA!! Ważna informacja.
Od sierpnia 2017 opłata za nauki cykliczne wynosi 180 zł od pary

Ad.1 NAUKI przygotowujące do Sakramentu małżeństwa - do wyboru:

- Nauki CYKLICZNE
Odbywają się w I, II i III sobotę i niedzielę każdego miesiąca oraz w I, II i III czwartek miesiąca.
Każde spotkanie trwa trzy godziny, czyli cały kurs trwa ok. 9 godzin.

Terminy i godziny spotkań tutaj…


Para narzeczonych przy zgłoszeniu wybiera dogodną dla nich grupę.
Czasami grupa jest narzucona, gdy nie ma już miejsc na spotkanie w innych godzinach.


UWAGA – zaletą nauk cyklicznych jest to, że mimo zgłoszenia się do konkretnej grupy, zawsze jest możliwość przyjścia na zaległe spotkanie z inną grupą np. jeśli jakaś para zapisała się do grupy np. czwartkowej i z jakiegoś powodu nie może przyjść na spotkanie numer II, to może przyjść na to spotkanie z grupą sobotnią lub niedzielną lub nawet z grupą w kolejnym miesiącu, po czym jak nie ma przeszkód dokończyć cały cykl już ze swoją grupą. Ważne, aby być na spotkaniu nr I, II, III i nie dublować ciągle tego samego spotkania.

- albo Nauki JEDNO-WEEKENDOWE (jednorazowy, całość w jeden weekend)
Terminy nauk jedno-weekendowych tutaj…


Nauki trwają 3 kolejne dni i rozpoczynają się w piątek o 17.00 (recepcja już od 16.30) i trwają aż do godz. 22.00.
W sobotę od godz. 9.00 do 15.00 i w niedzielę od godz. 9.00 do 13.00

Łącznie kurs trwa ok. 15 godzin więc jest dłuższy niż kurs cykliczny i poruszanych jest też więcej tematów.
W spotkaniach bierze udział ok. 12 par.

UWAGA – w przypadku nauk weekendowych nie ma możliwości zwalnia się i odrabiania jakiejś ich części w innym terminie jak w przypadku kursu cyklicznego.
Kurs weekendowy stanowi zamkniętą grupę, która pracuje razem od piątku do niedzieli. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo we wszystkich punktach kursu.
W przypadku tego kursu konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie się telefoniczne lub mailowe, gdyż decyduje kolejność zgłoszeń.

NAUKI cykliczne i jedno-weekendowe odbywają się w Ośrodku NAZARET ul. Krakowska 15/17 (samochody można parkować na placu przed Katedrą).

Ad. 2 Spotkania w poradni życia rodzinnego

Są to 3 spotkania pary narzeczonych z doradcą życia rodzinnego, trwające ok. 1 godziny.
Spotkania są indywidualne, a nie grupowe jak w przypadku kursu i odbywają się w odstępach miesięcznych

UWAGA - na 1 wizytę w poradni można się już umawiać po odbyciu II spotkania w ramach kursu cyklicznego lub całego kursu weekendowego.

Lista doradców życia rodzinnego tutaj…

 
Ad. 3 Dzień skupienia

Dni Skupienia odbywają się w 4 niedzielę każdego miesiąca (UWAGA – nie zawsze jest to ostatnia niedziela miesiąca)
w Ośrodku NAZARET przy ul. Krakowskiej 15/17 i rozpoczynają się o godz. 16.00 do godz. 20.30

Na dzień skupienia można przyjść w miesiącu, w którym narzeczeni odbyli kurs, ale można też przyjść w miesiącach kolejnych.

Terminy i zgłoszenia na Dni Skupienia tutaj...