• Naglowek
„Słowo Boże jest nie tylko dobrą nowiną dla życia prywatnego osób, ale również kryterium oceny i światłem, by rozeznać różne wyzwania, przed którymi stają małżonkowie i rodziny" Amoris Laetitia 227.

Po rekolekcjach w Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin Nazaret

    Tegoroczne rekolekcje adwentowe dobiegły końca. Ale stały się początkiem nowych postanowień na przyszłość, bodźcem do działania w jeszcze głębszej łączności z Jezusem. Usłyszeliśmy bowiem: „ Miłość w rodzinie to Jezus w rodzinie”. Tematem przewodnim trzech dni rekolekcji była właśnie miłość w rodzinie. Usłyszana konferencja pierwszego dnia pozwoliła nam spojrzeć na siebie – małżonków – z głębszej perspektywy. Rozważania dotyczyły cech miłości wymienionych w  liście św. Pawła do Koryntian (1 Kor 13).

Wiele jeszcze pracy trzeba podjąć choćby nad cierpliwością. Ale zostawiając miejsce do działania Panu Bogu możemy śmiało wyglądać postępów.

 Ciekawostką była cześć rekolekcji zatytułowana – „Kawiarenka”. Był to czas podzielenia się odczuciami w oparciu o usłyszane treści. Nas zapalił na tyle mocno, że jeszcze w domu rozmawialiśmy o konferencji :)

W drugi dzień w większości słuchaliśmy Pana Jezusa podczas osobistej adoracji pozwalając mu jednocześnie wlewać miłość do naszych serc.

Ubogaceni, przemienieni, przygotowani na przyjście Emanuela – słowa tak słabo wyrażają to, co czujemy po przeżytych rekolekcjach.

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim współorganizującym ten czas w Nazarecie. Owoce tych spotkań na pewno będą obfite.

Uczestnicy rekolekcji – małżeństwo Jola i Wojtek

Szczęść Boże!

Czas adwentu - czas czekanie na narodzenie Jezusa w moim sercu, czas mojego szukania dla Niego miejsca i czas zadbania  o dobre warunki dla Niego.

 Przyprowadził mnie Duch Święty na rekolekcje adwentowe do Duszpasterstwa Rodzin Nazaret. To miejsce, gdzie doświadczyłam braterskiej wspólnoty i wspólnej modlitwy. Uświadomił mi Jezus jeszcze dokładniej, co znaczy cierpliwa miłość. Pragnę ją realizować razem z Maryją Przenajświętszą dzięki łasce Bożej. Dzięki Bogu też za Spowiedź Świętą, to dla mnie znowu i znowu szkoła ufania Bogu i Jego prowadzeniu.

Chwała Panu!

Jula

 

 

milosc w rodzinie