• Naglowek
„Słowo Boże jest nie tylko dobrą nowiną dla życia prywatnego osób, ale również kryterium oceny i światłem, by rozeznać różne wyzwania, przed którymi stają małżonkowie i rodziny" Amoris Laetitia 227.

Serdecznie zapraszamy małżeństwa, narzeczonych, nauczycieli, katechetów, kapłanów, lekarzy, słowem wszystkich, którym dobro i szczęście rodziny leży na sercu do podjęcia Studium Życia Rodzinnego!

Archidiecezjalne Studium Życia i Rodziny działa przy Instytucie Teologicznym w Częstochowie już prawie 40 lat. Jego podstawowym celem jest pogłębienie wiedzy i formacji w zakresie teologii małżeństwa i rodziny, a także psychologii, socjologii, prawa i bio-medycyny rodziny. Studium Życia Rodzinnego jest teoretycznym zapleczem dla różnych form duszpasterstwa rodzin i poradnictwa małżeńsko – rodzinnego. Na Studium przyjmowane są osoby dorosłe cieszące się opinią dobrych katolików, posiadające świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia wyższej uczelni. Uczestnicy Studium zdobywają wiedzę, która pomaga kształtować prawidłowe postawy wobec małżeństwa i rodziny. Zajęcia Studium Życia Rodzinnego trwają dwa i pół roku (pięć semestrów), odbywają się w II sobotę miesiąca od września do czerwca w gmachu Instytutu Teologicznego (przy ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie) oraz konsultacje w wyznaczonym dodatkowym terminie w miesiącu. Pogram Studium obejmuje wykłady, seminaria naukowe, ćwiczenia, konsultacje i praktyki oraz formację duchowo-apostolską.

Studium kończy się uzyskaniem dyplomu – po uprzednim złożeniu egzaminów ustnych i pracy pisemnej. Dyplom ukończenia Studium daje podstawę do starania się o misję kanoniczną i zatrudnienie w kościelnych i państwowych placówkach oświatowych.

Informacji dotyczących Studium Życia Rodzinnego przy Instytucie Teologicznym udziela Sekretariat Referatu Duszpasterstwa Rodzin tel. (34) 324-10-44 (codziennie w godz. 9:30 – 13:30) lub Sekretariat Studium, ul. Św. Barbary 41, tel. (34) 324-72-51 (wtorek i piątek: godz. 17:00 – 19:00 oraz czwartek: godz. 10:00 – 13:00)

Kilka słów od uczestniczki studium: „Tematyką małżeństwa i rodziny interesuję się już kilka lat. Studium podjęłam w 2014 roku razem z narzeczonym. Dwa i pół roku spotkań z niesamowitymi ludźmi, interesujące wykłady, warsztaty, konsultacje i zadania. Dla mnie osobiście był to bardzo dobry czas przygotowania do małżeństwa i rodzicielstwa. Będąc na trzecim roku w naszej grupie urodziło się troje dzieci. Brałyśmy je nawet na zajęcia, gdzie smacznie sobie spały.

Studium to naprawdę rodzinne środowisko, dom. Zawsze miło będę wspominać tamten czas i polecać każdemu, komu dobro rodziny nie jest obojętne.” Paulina

Rodzina