• Naglowek
„Słowo Boże jest nie tylko dobrą nowiną dla życia prywatnego osób, ale również kryterium oceny i światłem, by rozeznać różne wyzwania, przed którymi stają małżonkowie i rodziny" Amoris Laetitia 227.

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus przyszedł do swoich uczniów. Powiedział do nich „Pokój wam!”, a to powiedziawszy pokazał im ręce i bok. „Uradowali się uczniowie ujrzawszy Pana”.

Często ludzie będący daleko od praktyk religijnych, nie trwający razem, we wspólnocie nie doświadczają Bożego pokoju. Potrzebują potwierdzenia, znaku, dowodu na istnienie Pana Boga, na Jego działanie.
Czy ja doświadczam Bożej obecności?
Co blokuje mnie przed trwaniem razem?
Zmartwychwstały przychodzi do wspólnoty apostołów, trwających razem na modlitwie. Jezus pragnie także dziś wejść w nasze życie, udzielając nam radości i pokoju. Czy proszę Boga o to, aby moja codzienność przepełniona była Jego obecnością i pokojem?
Spotkanie z uczniami miało też charakter misyjny: „Pokój Wam! Jak Ojciec Mnie posłał tak i Ja was posyłam”. Wylewa na nich Ducha Świętego i wzywa do czynienia miłosierdzia.
W drugim czytaniu napisane jest o Duchu Świętym będącym źródłem jedności chrześcijan. Święty Paweł wskazuje na to, że pomimo różnych darów, posług, zadań to Duch Święty jest sprawcą wszystkiego we wszystkich dla wspólnego dobra. Autor listu do Koryntian porównuje Kościół do wielu członków stanowiących jedno ciało w Chrystusie.
Podobnie jest w małżeństwie i rodzinie, czyli małym Kościele domowym. Prawdziwej jedności i pokoju doświadczymy wtedy, gdy wspólnie zawołamy o Ducha Świętego dla nas. Jeśli zapraszamy Go, aby żył w naszej codzienności, ciężko o kłótnie i rozłamyJ To Duch Święty poucza nas o różnorodności i uzdalnia do miłości i czynienia dobra wobec współmałżonka, dzieci i wszystkich, do których chce nas posłać. Tak jak w Ewangelii Jezus tchnął na uczniów Ducha Świętego, tak i nam Go udziela, aby nas umocnić i posłać.

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. (aklamacja przed Ewangelią)
Paulina i Mariusz

Slajd1