• Naglowek
„Słowo Boże jest nie tylko dobrą nowiną dla życia prywatnego osób, ale również kryterium oceny i światłem, by rozeznać różne wyzwania, przed którymi stają małżonkowie i rodziny" Amoris Laetitia 227.

"Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony" - Bóg łączy dwoje ludzi, aby w jedności wypełniali misję małżeństwa i dążyli do zbawienia.

"Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony" - Bóg łączy dwoje ludzi, aby w jedności wypełniali misję małżeństwa i dążyli do zbawienia.

Dziś święto, w którym wpatrujemy się w najdoskonalszy wzór wspólnoty. Święta Trójca - Bóg - choć to niepojęte, nie trwa sam. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Trzy osoby a jednak jedno. Tak samo my w małżeństwie. Choć dwie osoby mamy być jednością i prowadzić siebie wzajemnie do zbawienia i świętości. To długa i kręta droga, ale jedyna i konieczna. Św. Paweł w liście do koryntian daje konkretne wskazówki jak do tego dążyć:

"Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami."

Choć popełnimy jeszcze wiele błędów zawsze możemy liczyć na wierność i miłosierdzie Boga, który zawsze jest z nami. "Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność"

Idźmy zatem za tym najdoskonalszym wzorem i budujmy jedność w naszych małżeństwach.

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!
Paulina i Adrian

 Uroczystość Najświętszej Trójcy