• Naglowek
„Słowo Boże jest nie tylko dobrą nowiną dla życia prywatnego osób, ale również kryterium oceny i światłem, by rozeznać różne wyzwania, przed którymi stają małżonkowie i rodziny" Amoris Laetitia 227.

Dnia 5 maja 2016r. w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin NAZARET w Częstochowie podczas Eucharystii odbyło się wprowadzenie relikwii błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza – Franciszki Siedliskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Błogosławiona ta, w swoim życiu była duchowo oddana rodzinom, a zgromadzenie, które założyła po dziś dzień otacza rodziny duchowym wsparciem i pomocą.

 

Relikwie bł. Marii podarowała tego samego dnia Matka Jana Zawieja - Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na ręce ks. Roberta Grohsa – kierownika Archidiecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin NAZARET.

 

W Eucharystii wzięli udział przedstawiciele posługujących w naszym ośrodku a także swoją modlitwą i obecnością towarzyszyły s. M. Gabriela Spyra oraz s. M. Sara Wróbel – Nazaretanki z Częstochowy.

 

Podczas homilii ks. Robert Grohs mówił o powszechnym powołaniu do świętości oraz tajemnicy życia naszej siostry w wierze, bł. Marii wyrażonej w predykacie, który przyjęła - „Dobrego Pasterza”. Wspomniał także o katechezie Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonej dzień wcześniej 4 maja. Papież rozważał w niej perykopę ewangeliczną o Dobrym Pasterzu. Wszyscy wezwani jesteśmy do bycia pasterzami, przewodnikami dla pogubionych owiec, bez względu na nasze „nie potrafię”, obawy, lęki. 

 

Po Eucharystii, jej uczestnicy modlili się słowami litanii do bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza i ucałowali jej relikwie.

 

Chcemy wierzyć, że obecność w naszym ośrodku relikwii bł. Marii jest znakiem duchowej jej obecności i wyprasza dla posługujących i wszystkich rodzin dar świętości życia.

 

 

 

 

 

Życiorys bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza:

http://www.nazaretanki.pl/zaloz.htm

 

Modlitwa przez wstawiennictwo bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

 

Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja Służebnica, błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, naśladując życie i cnoty Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, o którą prosimy za jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz, i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen

Boże spraw, aby przykład błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, jej żar miłości do Ciebie i wielkoduszna miłość bliźniego w posługiwaniu drugim były dla nas natchnieniem i pomocą w naszym działaniu. Prosimy, udziel nam za jej wstawiennictwem łaski, którą pragniemy otrzymać dla większej chwały Twojej i dla naszego duchowego pożytku. Amen