• Naglowek
„Słowo Boże jest nie tylko dobrą nowiną dla życia prywatnego osób, ale również kryterium oceny i światłem, by rozeznać różne wyzwania, przed którymi stają małżonkowie i rodziny" Amoris Laetitia 227.

 

 

Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało.

Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.
Przecież nigdy 
nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała,
lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała.

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem.

Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.

W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego.

A żona niech się odnosi ze czcią do swego męża.

List do Efezjan 5, 21-33

 

 

 

Do każdego ważnego zadania, aby się ono powiodło, trzeba się dobrze przygotować. Tak też i z małżeństwem. Zanim nastąpi ta ważna chwila rozpoczęcia nowej drogi życia, zapraszamy  narzeczonych do odbycia cyklu przygotowań do niej.

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach formacyjnych, które stanowią bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa. Odbywają się one w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin NAZARET ul. Krakowska 15/17 (dla mieszkańców Częstochowy i okolic).

 

Przygotowanie do Sakramentu małżeństwa obejmuje 3 elementy:

1. Nauki
2. Spotkania w poradni życia rodzinnego (3 spotkania trwające po 1 godz., które można rozpocząć zaraz po kursie)
3. Dzień Skupienia (czwarta niedziela miesiąca – uwaga, nie zawsze jest to ostatnia niedziela)

Ofiara za całość przygotowania do małżeństwa czyli:
kurs cykliczny, spotkania w poradni i materiały tam używane oraz dzień skupienia
wynosi 220 zł od osoby (440
 zł od pary) płatne przelewem na konto Ośrodka:

KONTO BANKOWE:

Archidiecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin Nazaret w Częstochowie
ul. Krakowska 15/17
PKO BP: 68 1020 1664 0000 3602 0631 2765
(wpłacając ofiarę za kurs, proszę podać w tytule przelewu:
Cz-wa, miesiąc kursu, grupa/dzień i nazwiska narzeczonych)

 

Ad.1 NAUKI przygotowujące do sakramentu małżeństwa:

Nauki CYKLICZNE (podstawowa forma nauk)


Odbywają się w danym miesiącu w 2 lub 3 niezależnych grupach: niedzielna i/lub sobota i/lub czwartkowa. 
Para narzeczonych przy zgłoszeniu wybiera dogodną dla nich grupę. 

Każda z grup ma 3 spotkania, po 1 w tygodniu. 
Każde spotkanie trwa trzy godziny, czyli cały kurs trwa ok. 9 godzin.

Terminy i godziny spotkań tutaj…UWAGA – zaletą nauk cyklicznych jest to, że mimo zgłoszenia się do konkretnej grupy, zawsze jest możliwość przyjścia na zaległe spotkanie z inną grupą np. jeśli jakaś para zapisała się do grupy np. czwartkowej i z jakiegoś powodu nie może przyjść na spotkanie numer II, to może przyjść na to spotkanie z grupą sobotnią lub niedzielną lub nawet z grupą w kolejnym miesiącu i jeśli nie ma przeszkód dokończyć cały cykl już ze swoją grupą. Ważne, aby być na spotkaniu nr I, II, III i nie dublować ciągle tego samego spotkania.


Proszę zgłaszać mailem chęć uczestnictwa w innej grupie lub odrobienia brakującego spotkania.


NAUKI cykliczne odbywają się w Ośrodku NAZARET ul. Krakowska 15/17
(prosimy nie parkować samochodów na podwórku plebanii).
Prosimy o punktualność, albowiem spóźnialscy mogą mieć problem z wejściem do Ośrodka!!!

 

Ad. 2 Spotkania w poradni życia rodzinnego

Są to 3 spotkania pary narzeczonych z doradcą życia rodzinnego, trwające ok. 1 godziny.
Spotkania są indywidualne, a nie grupowe jak w przypadku kursu i odbywają się w odstępach miesięcznych.Lista doradców życia rodzinnego tutaj…

 
Ad. 3 Dzień Skupienia

Dni Skupienia odbywają się w czwartą niedzielę każdego miesiąca
(UWAGA – nie zawsze jest to ostatnia niedziela miesiąca)
w Ośrodku NAZARET przy ul. Krakowskiej 15/17. Rozpoczynają się o godz. 13.00 i trwają do godz. 17.30.

Zalecamy, aby na dzień skupienia przyjść po naukach i po wizytach w poradni. W wyjątkowych sytuacjach można przyjść wcześniej.

Terminy i zgłoszenia na Dni Skupienia tutaj...