• Naglowek
„Słowo Boże jest nie tylko dobrą nowiną dla życia prywatnego osób, ale również kryterium oceny i światłem, by rozeznać różne wyzwania, przed którymi stają małżonkowie i rodziny" Amoris Laetitia 227.

4 czerwca 2016r. w Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin NAZARET odbyło się kolejne spotkanie formacyjne z cyklu Szkoła Nazaretu. Tym razem gościliśmy Państwa Wandę i Andrzeja Półtawskich.

Szkołę Nazaretu poprzedziła Eucharystia i spotkanie dla kapłanów oraz doradców życia rodzinnego archidiecezji częstochowskiej, podczas którego dr Wanda Półtawska wygłosiła wykład „Odpowiedzialność laikatu za duszpasterstwo rodzin”. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób.

Spotkanie „Smak miłości” rozpoczęło się wykładem dr Wandy Półtawskiej pt. „Odpowiedzialność za miłość małżeńską”. Kilkadziesiąt lat doświadczenia pani doktor w posłudze w pracy poradni rodzinnej pomogły uczestnikom spotkania wyciągnąć konkretne wnioski, aby móc je potem zastosować w swoim życiu. Prelegentka mówiła m.in.: o wychowaniu do czystości przedmałżeńskiej, zagrożeniach związanymi z antykoncepcją, a także mobilizowała małżonków do rozwijania ich relacji miłości. Pani Doktor zachwycała nas doskonałą znajomością nauczania św. Jana Pawła II i usilnie zachęcała do czytania dokumentów i poezji Wielkiego Rodaka, co mamy nadzieję, że zrobią wszyscy uczestnicy spotkania.

Podczas spotkania miała miejsce także celebracja Słowa Bożego zatytułowana „Wybieram miłość”, podczas której na modlitwie mogliśmy powierzyć Bogu wszystko to, co budziło się w naszych sercach i na nowo wybrać drogę miłości.

Następnie wysłuchaliśmy wykładu prof. dr hab. Andrzeja Półtawskiego, który jako filozof mówił „o godności osoby ludzkiej ”.

W programie znalazł się czas także na poczęstunek i koncert. Tym razem wysłuchaliśmy śpiewu
i gry Agnieszki Fiuk, która dzieliła się świadectwem swojego życia oraz wykonała dla nas kilka psalmów według własnej aranżacji muzycznej zgromadzonych na płycie Ocalona.

Szkołę Nazaretu zakończyło wystąpienie ks. Roberta Grohsa – kierownika Ośrodka NAZARET. Tematem konferencji była „Dobra Nowina o rodzinie w archidiecezji częstochowskiej”. Ks. Robert mówił o planach duszpasterstwa rodzin oraz zachęcał do posługi w tym dziele.

Spotkanie „Smak miłości” zgromadziło ok. 120 osób, a wśród nich małżeństwa, narzeczonych, kapłanów, siostry zakonne, młodzież i osoby dorosłe zainteresowane tematem.

Dziękujemy Państwu Wandzie i Andrzejowi Półtawskim za przyjęcie zaproszenia i przeżywanie
z nami Szkoły Nazaretu.

Pani Doktor dziękujemy za liczne indywidualne rozmowy, wysłuchanie i udzielone cenne rady, zarówno te osobiste jak i dla duszpasterstwa rodzin w naszej archidiecezji.

Ufamy, że światło jakie zostało rzucone na drogi naszego życia pozostanie w sercach i będzie inspiracją do pięknego życia w naszych rodzinach i posługi rodzinom.

Na kolejne spotkanie Szkoły Nazaretu zapraszamy już w lipcu.